[vc_row][vc_column][vc_tta_tour][vc_tta_section title=”Giới thiệu, đăng nhập” tab_id=”1527837702047-7786b618-fbbc”][vc_video link=”https://youtu.be/1y2CrZ1fcnU” align=”center” title=”Giới thiệu, hướng dẫn đăng nhập quản trị website”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Hướng dẫn sửa các thông tin trên Trang Chủ” tab_id=”1527837702065-f400db6b-0f34″][vc_video link=”https://youtu.be/xFvtE62_ppE” align=”center” title=”Hướng dẫn sửa các thông tin trên Trang Chủ”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Hướng dẫn thay đổi thông tin chân trang + Số hotline, zalo” tab_id=”1527837883829-202afe7d-77a4″][vc_video link=”https://youtu.be/xNtXbT_snqE” title=”Hướng dẫn thay đổi thông tin chân trang + Số hotline, zalo”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Hướng dẫn tạo Danh mục sản phẩm, thêm sản phẩm” tab_id=”1527837949707-95d702eb-310f”][vc_video link=”https://youtu.be/3gK3m8W-FsE” title=”Hướng dẫn tạo Danh mục sản phẩm, thêm sản phẩm”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Hướng dẫn thêm Slider” tab_id=”1591868678489-a156219d-af26″][vc_video link=”https://youtu.be/xEWnOEvM0FE” title=”Hướng dẫn thêm Slider”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Hướng dẫn đăng Dự án, Tin tức” tab_id=”1591868745274-87912d33-bcc2″][vc_video link=”https://youtu.be/ewrqk5sRo3c” title=”Hướng dẫn đăng Dự án, Tin tức”][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row]